Ezelőtt 30 évvel a sikeres élethez még elég volt jól teljesíteni az iskolában, aztán szorgalmasan dolgozni a munkahelyen. Ma már ez kevés. Nemcsak a lehetőségek változtak, hanem az elvárások is. Mitől ilyen ütősek a programjaim? Például attól, hogy a folyamatokat mindig a valósághoz igazítom.

Jelentkezem a fejlesztő programra!

Ajánlások, referenciák

Polgárné Fekete Orsolya

Amikor a középiskolában bevezetésre került a kötelező Iskolai Közösségi Szolgálat érettségi követelményként – szerintem többek nevében mondhatom – megijedtünk…az új feladattól, a bizonytalan kezdetektől, a támogatás hiányától.

Hálás vagyok, hogy olyan emberektől kaphattam útmutatást és segítséget, mint Hanyi.

Emlékszem, amikor a 2013/2014-es tanév végén megkeresett egy remek önkéntes lehetőséggel. Először kételyekkel a szívemben fogadtam lelkesedését, nem hittem, hogy ez nálunk működhet….

Éppen ezért volt látványos változás, hogy a több osztályból jelentkező tanulók hogyan váltak az ő útmutatásai alapján egy csapattá; hogyan ismerték meg egymást és építettek bizalmat a csapatépítő tréningek során; milyen lelkesedéssel várták egy fáradt nap után, hogy végre játszanak, együtt legyenek, közösen gondolkozzanak…és előbb az iskolában, majd tágabb környezetükben megvalósítsák a kitűzött céljaikat: megtisztítsák a sóstói erdőt; együtt játszanak a beteg gyerekekkel a kórházban; újjá varázsolják egy rászoruló család otthonát. Mindeközben felelősséget vállaltak, komolyodtak, megtanultak kiállni önmagukért és egymásért.

A feladatok és a tevékenységek során a diákok mindenben számíthattak Hanyira: a kreativitására, a megértésére, a nyugalmat árasztó jellemére, inspiráló személyiségére, útmutatásaira. A közösen együtt töltött időben csak úgy peregtek a kötelezően szerzendő órák, olyannyira, hogy a megszerzett 50 után sokan már fiatal önkéntesként maradtak a csapatban.

Én nem lehetek elég hálás neki azért, hogy megmutatta, hogyan lehet ezt a – ma nem túl népszerű szót – ÖNKÉNTESSÉG igazi tartalommal megtölteni.

Polgárné Fekete Orsolya • Tanár, DÖK-segítő pedagógus, IKSZ-koordinátor, Nyíregyháza, Sipkay Barna Szakközépiskola

Sárándi Annamária

Közel 20 éve ismerem Hanyit, ezalatt az idő alatt nagyon sokat dolgoztunk együtt, illetve sok olyan programban vettem részt, amiben ő volt a tréner.

Sok éve szervezzük együtt a Barabási Természetvédelmi Tábort. Volt több közös pályázatunk, amelyben ő mentorált bennünket, illetve osztályaimnak tartott csapatépítő tréninget.

Én magam is sokat tanultam és tanulok tőle. De vannak dolgok, amelyek megtanulhatatlanok, mert amellett, hogy szakmailag igen felkészült, a személyiségének vannak olyan jegyei, amelyek alkalmassá teszik őt ilyen feladatok elvégzésére. Úgy tud közvetlen lenni, hogy közben végig ellenőrzése alatt tartja a folyamatot, úgy tud humoros lenni, hogy közben nem válik komolytalanná, úgy tudja közölni a megbeszélésre szánt tartalmakat, hogy az soha nem unalmas.

Éppen ezért nagyon közel tud kerülni kamaszkorú gyerekekhez, akik – az ő elmondásuk szerint- mindig nagy kedvvel vesznek részt az általa tartott képzéseken és végeztével azzal az érzéssel távoznak, hogy erre érdemes volt időt szánni, amit a mai kamasz gyerekeknél elég nehéz elérni.

Sárándi Annamária, Osztályfőnök, biológia tanár, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti

Toldi Zoltán

Toldi Zoltán vagyok, a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium biológia – kémia szakos tanára. 1984 óta tanítok és vezetem az iskolánkban 33 éve, általam alapított Természetbarát Diákkört. A 2009-ben, az egykori diákkörösök által alapított Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület elnöke vagyok.

Inántsy Pap Sándort az Emisszió Egyesülettel közösen végzett munkáink során 1990-ben ismertem meg. Lelkes, környezettudatosan gondolkodó fiatal aktivista volt, akivel jókat lehetett beszélni környezetünket veszélyeztető természeti és társadalmi problémákról. Természetbarát Diákkörünk igen aktív környezetvédelmi, természetvédelmi, hazai és nemzetközi környezeti nevelési projekteket valósított és valósít meg folyamatosan. Ezekbe a tevékenységekbe, mint partner és felkért aktivista kapcsolódott be Sándor. Így több évtizedes szakmai együttműködés alakult ki köztünk, amely egyben barátsággá is fejlődött.

Megbízható, tájékozott, állandóan önfejlesztő aktivistának ismertem meg, aki rendületlenül hisz az emberi mentalitás, társadalmi szerepvállalás formálásában, a jövőt helyesen alakító, a fenntartható fejlődés elveit valló emberi tudat fejlesztésében. 1993-ban kapcsolódott be az általunk szervezett Beregi Természetvédelmi Tábor (BTT) szakmai munkájába, mint ifjúsági vezető, majd később, mint ornitológus, madárvonulás-kutató (gyűrűző) szakember. Ettől az évtől kezdve folyamatosan részt vett a barabási madárvonulás figyelő, gyűrűző táborok munkájában. Az Állatbarát Alapítvány vezetőjeként, majd az általa alapított Kárpátokért Egyesület, majd a Jövőkép Egyesület vezetőjeként szoros projekt kapcsolat alakult ki köztünk.

Fejlesztő, tervező, projektíró tevékenysége mellett, mindig sajátos, a hagyományos oktatási módszereken túlmutató módon, sikeresen vett részt a diákok környezeti nevelési akcióiban, képzésében. Eközben folyamatosan képezte magát és egyre gyakrabban dolgoztunk együtt, mint programkoordinátor és tréner.

Munkáját komolyság, elkötelezettség jellemzi. Tréneri munkája során a résztvevőket, legyenek azok felnőttek, vagy diákok, társadalmi helyzetük szerint kezelni tudta és sikeresen adta át a fenntarthatósági, közösségfejlesztési elveket. „Közös Ügyünk”, Együtt Európában”, „Európa Nap” nemzetközi ifjúsági környezeti nevelési programok aktív szervezője. Dolgoztunk együtt HURO, HUSKROUA, Svájci Alap, Norvég Alap sikeresen elnyert projektjeinek megvalósításában. Számtalan hazai és határon túli fiatal és felnőtt csoport mentorálását végezte projektjeinkben és közben napi együttműködés alakult ki köztünk. Tagja lett a 2009-ben létrejött egyesületünknek, ahol pályázatíró, koordinátor, tréner feladatokat látott el.

Nyílt, őszinte, folyamatosan önfejlesztő szakember, aki munkája során könnyen teremt kapcsolatot csoportokkal éppen úgy, mint egyéni szereplőkkel.

Diákjaim szeretik, követik és örömmel fogadják el javaslatait, követik őt. Kiváló tréner, szervező, pályázatíró, koordinátor. Több évtizedes tevékenysége során széleskörű kapcsolatrendszert, sokszínű szakmai és emberi kapcsolatokon alapuló együttműködést hozott létre.

Simai Éva

Több éve foglalkozom fiatalokkal és számomra fontos az ő személyes fejlődésük. Mindig felnézek az olyan szakemberekre, akiknek a munkája gyümölcsöt terem ezen a területen.

Hanyival lehetőségem volt együttműködni a tapasztalat alapú tanulás DIA modell alkalmazásában.
Erőssége a személyre szabott, egyéni szükségletek, érdeklődés és élethelyzet alapú munkamódszer.

Amit még kiemelnék az a fejlett kooperációs készsége és az, hogy egy csoportban elősegíti a közvetlen együttműködést, hogy a résztvevők szorosan és közvetlenül együtt dolgozzanak, jó hangulatban a közös célokért.

Hangsúlyt fektet arra, hogy folyamatosan növelje a motivációt és felkarolja az egyéni kezdeményezéseket. Módszertani palettája, rugalmassága és kreativitása sok váratlan helyzetből találta meg a kivezető utat.

A fiatalok felnéznek rá és új helyzetekben, amikor a tapasztalati tudás alkalmazása által közelebb kerülnek céljaikhoz, akkor tudják csak felmérni igazán mi mindent tanultak és mit köszönhetnek Hanyinak.

Simai Éva, Szatmári Egyházmegyei Caritas szervezet önkéntes koordinátora, Szatmárnémeti

Dóka Eszter

Az elmúlt évek során többször dolgoztam együtt Hanyival, rengeteget merítettem ezekből a munkákból, és csupa jó tapasztalatom volt vele kapcsolatban.

Nagyon ért a fiatalok nyelvén, érzékenyen bánik velük, ők pedig maguk közé fogadják, hiszen jó értelemben vett örök gyermek.

Jó érzés, hogy az ember bízhat benne, és inspiráló, hogy a helyén van a világban, ebből fakadóan egyfajta nyugalmat áraszt magából. Tehetségesen dolgozik csoporttal, összeszedett, határozott, de csak koordinál, és nem diktál, valóságos társ, aki mégis vezet; azt is érzi, mire és mennyire nyitott, befogadóképes a társaság.

Új csoportnál hamar feloldja a kezdeti feszültséget már csak a jelenlétével is, aztán a legkülönfélébb módszerekkel, játékokkal tudja jó hangulatúvá tenni a munkát. Nagy tapasztalattal rendelkezik, amit velünk is megoszt, ragyogó a humorérzéke és mindig lehet számítani a segítségére.

Nekem fontos minta a rugalmassága és csoportja felé való odafordulása. is. A különböző csoportokkal végzett munkáim során nagyon sokat jelentett, amit tőle tanultam.

Dóka Eszter a nyíregyházi Waldorf Iskola végzős diákja

Kósa Zsuzsanna

Hanyival középiskolásként találkoztam határon átívelő környezet – és természetvédelmi projektek során.

Számomra nagyon meghatározóvá vált a szemlélet, amit képviselt. Hitelesen és őszintén beszélt emberi dolgokról, meg a körülöttünk lévő világról. Nagyon egyéni a világlátása, ezzel fel tudja kelteni a fiatalok érdeklődését, de nyitott arra is, hogy elfogadja, ha valaki másként gondolkodik.

Jó beszélgetőtárs, olyan légkört tud teremteni maga körül, amiben az ember szívesen mesél. A humorával és a nyitottságával utat talál a kamaszokhoz.

Az én pályaválasztásomra észrevétlenül volt nagy hatással: nem adott direkt tanácsot, de a személyisége mégis hatott rám. Ma már én is fiatalokkal foglalkozom. 🙂

Kósa Zsuzsanna Tanár, ifjúságsegítő tréner

Szabó Csilla

Több projekten (önfenntartó falu létrehozása, természetvédelmi táborok, kvízversenyek) is dolgoztam együtt Inántsy Pap Sándorral (Hanyival). Az egyik legemlékezetesebb egy fiatalok lendületben program volt, ahol egy virtuális önfenntartó falut kellett létrehoznunk 2 ország fiataljaival együtt.

Hanyi nagyon jól összerázta a csapatot 2 év alatt: a csapatépítő lazább-viccesebb játékokat is uralta, de emellett sokat tanultunk tőle közösségépítés terén is.

A legnagyobb erénye szerintem e kettősségben rejlik, van amikor viccesnek kell lenni és van amikor komolynak, ez nála nagyon összhangban van, ezért nagyon tudom ajánlani ifjúságfejlesztési területen.

Szabó Csilla Biológus, ökológus, Kolozsvár

Szakady Kincső

Hanyival, a Coachommal könnyen megtaláltuk a közös hangot, sikerült már az első alkalommal teljesen megnyílnunk egymásnak. Rám figyelt, a hangulatomhoz igazodott.

Az éppen a munkám során fellépő aktualitásokat beszéltük meg, segített egy-egy jó kérdéssel rávilágítani, hogy lehet, hogy nem nagy dolgot kell változtatnom ahhoz, hogy a dolgokat rendezni tudjam.

Abban is segített és rávilágított, hogy ezek az esetleges ”problémák” nem csak a munkám során lesznek hasznosak, de az általuk nyert tapasztalatot és a belőlük levont tanulságot a mindennapi életben is tudom majd hasznosítani, mert, ha nem is épp ebben a formában, de biztosan előfordulnak majd az életem során.

Szakady Kincső
KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület- Irodai munkacsoport vezető
Népi kézműves- Nemezkészítő, Népi Játszóházvezető

Partner iskolák, közösségek, intézmények

Rendszeresen együttműködöm hazai, és határon túli iskolákkal, közösségekkel. Jó érzés a nyertes csapathoz tartozni. Csatlakozol?